17/07/2012

TUNGUS SIBERIAN SHAMANISTIC

ETHNOFLORENCE

INDIAN AND HIMALAYAN

FOLK AND TRIBAL ARTS

2008 - 2016

************************************

TUNGUS SHAMANISTIC ITEM

Winter dwelling of tunguses living near Sungari 

Albom risunkov k puteshestv⁾

 1859

3.jpg

Winter dwelling of tunguses living near Sungari

 

4.jpg

5.jpg

Mangun female clothes from fish skin

 

7.jpg

8.jpg

http://digitalgallery.nypl.org

***

**

*

 

Female Shaman Krasnoiarsk district Tatar peoples

ETHNOFLORENCE

INDIAN AND HIMALAYAN

FOLK AND TRIBAL ARTS

2008 - 2016

*********************************

Female Shaman Krasnoiarsk district Tatar peoples

Opisanie vsekh obitaiushchikh v rossiiskom gosudarstve narodov : 

Ikh zhiteiskikh obriadov, obyknovenii, odezhd...

1799

 

1.jpg

http://digitalgallery.nypl.org

***

**

*

Evenk Tungus shaman Manchurian peoples

ETHNOFLORENCE

INDIAN AND HIMALAYAN

FOLK AND TRIBAL ARTS

2008 - 2016

*****************************************

Manchurian peoples

Tungus

Evenk  Shaman

Argun Rivera

Opisanie vsekh obitaiushchikh v rossiiskom gosudarstve narodov :

Ikh zhiteiskikh obriadov, obyknovenii, odezhd...

1799

 

3.jpg

 

4.jpg

http://digitalgallery.nypl.org

***

**

*

 

 

Shaman of Kamchatka Siberian peoples

ETHNOFLORENCE

INDIAN AND HIMALAYAN

FOLK AND TRIBAL ARTS

2008 - 2016

********************************************

Shaman of Kamchatka

Eastern Siberian peoples

Opisanie vsekh obitaiushchikh v rossiiskom gosudarstve narodov : Ikh zhiteiskikh obriadov, obyknovenii, odezhd

1799

5.jpg

http://digitalgallery.nypl.org

***

**

*